© FUKUOKA UNIVERSITY

学科・プログラム

HOME > 学科・プログラム

TITLE TITLE
商~AKINAI~ × 学びの仕組み
商学の理論と応用実学を
少人数ゼミと
実践的科目群でバランスよく学ぶ。